PROVINCES:
 
Anhui
 
Fujian
 
Gansu
 
Guangdong
 
Guangxi
 
Guizhou
 
Hainan
 
Heilongjiang
 
Hebei
 
Henan
 
Hubei
 
Hunan
 
Inner Mongolia
 
Jiangsu
 
Jiangxi
 
Jilin
 
Liaoning
 
Ningxia
 
Qinghai
 
Shaanxi
 
Shandong
 
Shanxi
 
Sichuan
 
Tibet
 
Xinjiang
 
Yunnan
 
Zhejiang
 
 
TRAVEL:
 
Travel Insurance
 
China Map
 
China Visa
 
Quarantine Service
 
China Customs
 
China Transportation
 
China Travel Tips
 
China Weather
 
China Postal Zip / Telephone Area Code
 
Chinese Conversation
 
Contact Us
 
Anhui Map Page


  China Tour Package from a China Tour Agency
Tours to China Tibet Tours Yangtze Cruises
 
Advertisement Inquiry
Click on any part of the interactive map below to navigate in the country of China
Henan Henan Henan Jiangsu Jiangsu Jiangsu Jiangsu Jiangsu Jiangsu Jiangsu
Henan Henan Henan Anhui Jiangsu Jiangsu Jiangsu Jiangsu Jiangsu Jiangsu
Henan Henan Henan Anhui Anhui Jiangsu Jiangsu Jiangsu Jiangsu Jiangsu
Henan Henan Anhui Anhui Anhui Anhui Anhui Jiangsu Jiangsu Jiangsu Jiangsu
Henan Anhui Anhui Anhui Anhui Anhui Anhui Anhui Anhui Jiangsu Jiangsu
Henan Henan Henan Anhui Anhui Anhui Anhui Jiangsu Jiangsu Jiangsu
Hubei Anhui Anhui Anhui Anhui Anhui Anhui Jiangsu
Hubei Hubei Hubei Anhui Anhui Anhui Anhui Anhui Anhui Zhejiang
Hubei Hubei Hubei Hubei Anhui Anhui Anhui Anhui Anhui Zhejiang Zhejiang
Hubei Hubei Jiangxi Jiangxi Jiangxi Jiangxi Jiangxi Zhejiang Zhejiang Zhejiang

BACK TO: >WORLD MAP> >ASIA MAP> >CHINA MAP> >TRAVEL>**********Travel to China**********


Scenic Places, Famous Places and Attractions Lookup in Anhui Province:

Mount Huangshan

Lake Chao Hu

Qingshan Libai Tomb

Lake Qiandao


Postal Area Zip and Telephone Code Lookup of Major Cities in Anhui Province:
AnqingPostal Zip Code 246000Phone Area Code 556
BangbuPostal Zip Code 233000Phone Area Code 552
ChaohuPostal Zip Code 238000Phone Area Code 565
ChuzhouPostal Zip Code 239000Phone Area Code 550
FuyangPostal Zip Code 236000Phone Area Code 558
BozhouPostal Zip Code 236800Phone Area Code 558
HefeiPostal Zip Code 230000Phone Area Code 551
HuaibeiPostal Zip Code 235000Phone Area Code 561
HuainanPostal Zip Code 232000Phone Area Code 554
HuangshanPostal Zip Code 245000Phone Area Code 559
MaanshanPostal Zip Code 243000Phone Area Code 555
SuzhouPostal Zip Code 234000Phone Area Code 557
TonglingPostal Zip Code 244000Phone Area Code 562
WuhuPostal Zip Code 241000Phone Area Code 553
XuanzhouPostal Zip Code 242000Phone Area Code 563
Click Here to Look Up Postal Area Zip and Telephone Code of Other Cities


Weather and Temperatures Lookup of Major Cities in Anhui Province:
CityJanuaryAprilJulyOctober
Hefei2.1C or 35.8F 15.5C or 59.9F28.2C or 83.8F11.2C or 52.2F
Huangshan0.4C or 32.7F11.4C or 52.5F20.5C or 68.9F12.2C or 54.0F
Click Here to Look up Weather of Other Cities


BACK TO: >WORLD MAP> >ASIA MAP> >CHINA MAP> >TRAVEL>