PROVINCES:
 
Anhui
 
Fujian
 
Gansu
 
Guangdong
 
Guangxi
 
Guizhou
 
Hainan
 
Heilongjiang
 
Hebei
 
Henan
 
Hubei
 
Hunan
 
Inner Mongolia
 
Jiangsu
 
Jiangxi
 
Jilin
 
Liaoning
 
Ningxia
 
Qinghai
 
Shaanxi
 
Shandong
 
Shanxi
 
Sichuan
 
Tibet
 
Xinjiang
 
Yunnan
 
Zhejiang
 
 
TRAVEL:
 
Travel Insurance
 
China Map
 
China Visa
 
Quarantine Service
 
China Customs
 
China Transportation
 
China Travel Tips
 
China Weather
 
China Postal Zip / Telephone Area Code
 
Chinese Conversation
 
Contact Us
 
Fujian Map Page


  China Tour Package from a China Tour Agency
Tours to China Tibet Tours Yangtze Cruises
 
Advertisement Inquiry


Click on any part of the interactive map below to navigate in the country of China
Jiangxi Jiangxi Zhejiang Zhejiang Zhejiang Zhejiang Zhejiang
Jiangxi Jiangxi Fujian Zhejiang Zhejiang Zhejiang Zhejiang
Jiangxi Jiangxi Fujian Zhejiang Fujian Fujian
Jiangxi Fujian Fujian Fujian Fujian Fujian Fujian
Jiangxi Fujian Fujian Fujian Fujian Fujian Fujian
Jiangxi Fujian Fujian Fujian Fujian Fujian
Jiangxi Guangdong Guangdong Fujian
Guangdong Guangdong Guangdong Guangdong Fujian

BACK TO: >WORLD MAP> >ASIA MAP> >CHINA MAP> >TRAVEL>**********Travel to China**********


Scenic Places, Famous Places and Attractions Lookup in Fujian Province:

Fujian Province

Xiamen Gulang Island

Mount Wuyi

Quanzhou


Postal Area Zip and Telephone Code Lookup of Major Cities in Fujian Province:
FuzhouPostal Zip Code 350000Phone Area Code 591
LongyanPostal Zip Code 364000Phone Area Code 597
NanpingPostal Zip Code 353000Phone Area Code 599
NingdePostal Zip Code 352100Phone Area Code 593
PutianPostal Zip Code 351100Phone Area Code 594
SanmingPostal Zip Code 365000Phone Area Code 598
ShaowuPostal Zip Code 354000Phone Area Code 599
ShishiPostal Zip Code 362700Phone Area Code 595
XiamenPostal Zip Code 361000Phone Area Code 592
ZhangzhouPostal Zip Code 363000Phone Area Code 596
Click Here to Look Up Postal Area Zip and Telephone Code of Other Cities


Weather and Temperatures Lookup of Major Cities in Fujian Province:
CityJanuaryAprilJulyOctober
Fuzhou10.4C or 50.7F 18.2C or 64.8F28.7C or 83.7F21.6C or 70.9F
Xiamen12.6C or 54.7F19.0C or 66.2F28.3C or 82.9F23.2C or 73.8F
Click Here to Look up Weather of Other Cities


BACK TO: >WORLD MAP> >ASIA MAP> >CHINA MAP> >TRAVEL>