PROVINCES:
 
Anhui
 
Fujian
 
Gansu
 
Guangdong
 
Guangxi
 
Guizhou
 
Hainan
 
Heilongjiang
 
Hebei
 
Henan
 
Hubei
 
Hunan
 
Inner Mongolia
 
Jiangsu
 
Jiangxi
 
Jilin
 
Liaoning
 
Ningxia
 
Qinghai
 
Shaanxi
 
Shandong
 
Shanxi
 
Sichuan
 
Tibet
 
Xinjiang
 
Yunnan
 
Zhejiang
 
 
TRAVEL:
 
Travel Insurance
 
China Map
 
China Visa
 
Quarantine Service
 
China Customs
 
China Transportation
 
China Travel Tips
 
China Weather
 
China Postal Zip / Telephone Area Code
 
Chinese Conversation
 
Contact Us
 
Shanxi Map Page


  China Tour Package from a China Tour Agency
Tours to China Tibet Tours Yangtze Cruises
 
Advertisement Inquiry


Click on any part of the interactive map below to navigate in the country of China:

BACK TO: >WORLD MAP> >ASIA MAP> >CHINA MAP> >TRAVEL>**********Travel to China**********


Scenic Places, Famous Places and Attractions Lookup in Shanxi Province:

Shanxi Province

Da Tong

Hukou Waterfalls

Jin Cheng

Wutai Mountain

Yongle Palace

Yungang Caverns

Tianlongshan Grottoes


Postal Area Zip and Telephone Code Lookup of Major Cities in Shanxi Province:
ChangzhiPostal Zip Code 046000Phone Area Code 0355
DatongPostal Zip Code 037000Phone Area Code 0352
HoumaPostal Zip Code 043000Phone Area Code 0357
JinchengPostal Zip Code 048000Phone Area Code 0356
LinfenPostal Zip Code 041000Phone Area Code 0357
TaiyuanPostal Zip Code 030000Phone Area Code 0351
XinzhouPostal Zip Code 034000Phone Area Code 0350
YuciPostal Zip Code 030600Phone Area Code 0354
YunchengPostal Zip Code 044000Phone Area Code 0359
Click Here to Look Up Postal Area Zip and Telephone Code of Other Cities


Weather and Temperatures Lookup of Major Cities in Shanxi Province:
CityJanuaryAprilJulyOctober
Taiyuan-7 C11.2 C23.7 C9.9 C
Datong-11.8 C 8.2 C21.8 C7.4 C
Click Here to Look up Weather of Other Cities


BACK TO: >WORLD MAP> >ASIA MAP> >CHINA MAP> >TRAVEL>