Power Builder Vol. 2 (Wei Qi, Weiqi, Baduk, Paduk, Igo)